РІШЕННЯ
28-го ФОРУМУ «ДНІ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ` 2019»
Київ, 7 листопада 2019 р.


В період з 6 по 8 листопада 2019 р. в місті Києві відбувся 28-й Форум «Дні якості в Україні` 2019», який є центральним заходом Європейського тижня якості в Україні та присвячений Всесвітньому дню якості, що відзначається за підтримки ООН під гаслом «Якість – в ім`я кращого життя». У роботі Форуму, який за традицією організовано Українською асоціацією досконалості та якості і УСПП за сприяння Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, взяли участь представники урядових структур, академій наук, вищих закладів освіти, бізнесу та громадських організацій - всього понад 250 чоловік.

Заслухавши доповіді та обговоривши проблеми перетворення України у сучасну розвинену країну зі сталим розвитком, учасники Форуму ВІДЗНАЧИЛИ.

Президент України видав Указ від 30.09.2019 р. № 722/2019, яким на період до 2030 року визначив Цілі сталого розвитку України. Ця настанова лідера країни має на меті забезпечити цілеспрямований розвиток України та перетворення її на сучасну розвинену державу. Але для того, щоб Україна мала перспективу стати такою в недалекому майбутньому, необхідно до процесів забезпечення сталого розвитку окрім органів державної влади залучити також переважну більшість її організацій (підприємств, установ). А для цього мають бути здійснені заходи, які забезпечать імплементацію Цілей (а одночасно і Принципів соціальної відповідальності, визначених ООН) в системи менеджменту цих організацій.

Але тут виникає одна з фундаментальних проблем України, яка стосується системного менеджменту на всіх організаційних рівнях. Переважна більшість організацій бізнесу, як і публічного сектору, зокрема органів влади, використовує застарілі малоефективні системи управління, які не забезпечують досконалості й конкурентоспроможності в умовах глобального насиченого ринку та не пристосовані для імплементації до них Цілей і Принципів. Навіть ті організації, які вже почали удосконалюватись на засадах міжнародних і національних стандартів на системи менеджменту, мають типові недоліки, а саме:
- переважно створюють окремі ізольовані цільові системи менеджменту на базі стандартів, які не узгоджені між собою, не інтегровані у загальну систему менеджменту організації та не охоплюють всі її цілі;
- майже не застосовують сучасні методи і інструменти підготовки управлінських рішень, які практикують просунуті компанії розвинених країн;
- запроваджують системи менеджменту в багатьох випадках формально, без зміни застарілої ділової культури на сучасну, притаманну просунутим організаціям.

Всі наші успіхи і негаразди – то є результати управлінських рішень, які приймаються на всіх рівнях держави, особливо на рівні влади. В сучасному світі ефективність таких рішень забезпечується сучасними системами менеджменту, а в Україні ці питання взагалі не закріплені за жодним органом влади. Відповідно, вони не знайшли відображення ні в одній державній політиці розвитку України. В уряді відсутнє розуміння щодо сучасного системного менеджменту і світових процесів в цій сфері. Ці питання до цього часу залишаються для нього «білою плямою».

Саме тому унікальні пропозиції і матеріали, які вже протягом двох десятиліть професійна громадськість спрямовує до уряду, залишаються практично без уваги. Вони «спускаються», як правило, до відділу державного ринкового нагляду департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономіки. До відділу, який до цієї ключової для України проблеми не має жодного відношення. До відділу, де в принципі не розуміють, що з цими пропозиціями і матеріалами робити, а тому їх просто «утилізують».

Зважаючи на необхідність забезпечення сталого розвитку України та перетворення її на сучасну розвинену країну, учасники Форуму РЕКОМЕНДУЮТЬ.
1. Привернути увагу Президента України та його Офісу:
- до ключових проблем у сфері системного менеджменту, що накопичились в Україні, та відсутності центрального органу влади, який би відповідав за стан справ в цій сфері;
- до необхідності залучення для забезпечення сталого розвитку України її організацій (підприємств, установ), шляхом сприяння імплементації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року до їх удосконалених систем менеджменту.
2. Кабінету Міністрів України:
- утворити компетентну робочу групу для опрацювання проблем у сфері системного менеджменту та підготовки пропозицій щодо розв`язання цих проблем;
- визначити центральний орган виконавчої влади, на який покласти відповідальність за стан справ в країні у сфері системного менеджменту;
- звернутись до Верховної Ради України з пропозицією щодо проведення слухань з розгортання руху за сталий розвиток України, зокрема на засадах системних удосконалень в сфері менеджменту.
3. МОН України:
- підтримати рекомендації, які надала Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» до ВНЗ України з питань удосконалення підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент» (лист ДНУ «ІМЗО» від 4.06.2018 № 22.1/10-1749) та відобразити питання сталого розвитку України і системного менеджменту в державній політиці розвитку освіти в Україні.
4. НАДС України відобразити питання системного менеджменту і досконалості в державній політиці розвитку державної служби України.
5. Мінекономіки України відобразити питання системного менеджменту і ділової досконалості в державних політиках розвитку економіки України.
6. Національній академії наук України та галузевим національним академіям наук:
- проаналізувати стан справ щодо системного менеджменту у відповідних сферах діяльності та надати уряду України пропозиції з поліпшення ситуації;
- здійснити локалізацію Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року до рівня конкретних заходів, які організаціям (підприємствам, установам) доцільно передбачати в процесі планування свого розвитку.

Фотографії та презентації Форуму “Дні якості в Україні’ 2019
https://drive.google.com/open?id=1IIuPI_MO-1G7eQk8CVDIMj79O5fvdOGf