Шановні колеги!

26 травня 2017 р. в конференц-залі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості, девіз якого «Якість як національна ідея України». Особливість 10-го з’їзду обумовлена складним соціально-економічним станом України та необхідністю забезпечення суттєвого підвищення рівня ділової досконалості всіх ланок української економіки.

Всеукраїнський з`їзд якості – це добровільне зібрання представників підприємств (установ, організацій) України будь якої сфери діяльності та форми власності, що мають зацікавленість в розв`язанні проблем якості в Україні. Головна мета З`їзду - опрацювання шляхів розв`язання проблем якості в Україні, забезпечення поліпшення якості продукції (послуг), підвищення досконалості і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення життя громадян України. Основними завданнями З`їзду є: вироблення рекомендацій (як бачення експертної спільноти країни) щодо загальнонаціональних підходів до розв’язання проблем підвищення ділової досконалості для українського бізнесу та поліпшення якості життя громадян України; сприяння формуванню, прийняттю та реалізації рішень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, орієнтованих на розв`язання проблем якості у різних сферах життєдіяльності нашої держави.

Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) за підтримки: Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та Громадської ради при МЕРТ, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства освіти і науки України та ін.

На ім`я учасників З’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради України та Генерального директора EFQM (Європейського фонду менеджменту якості).

У роботі З’їзду взяли участь 267 учасників, зокрема 204 делегатів, які представляли центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації, всеукраїнські громадські об’єднання, підприємства та організації з переважної більшості регіонів України.
За програмою З’їзду відбулися пленарне засідання та засідання двох тематичних сесій: «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ» і «Безпечність та якість продукції. Технічне регулювання, стандартизація і оцінка відповідності».

 

З вітальним словом до учасників З’їзду звернувся ректор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Лук'яненко Дмитро Григорович.

Під час пленарної сесії виступили: президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій України, голова Оргкомітету з`їзду Кінах Анатолій Кирилович, директор департаменту технічного регулювання МЕРТ Віткін Леонід Михайлович, президент Української асоціації досконалості та якості, співголова Оргкомітету з`їзду Калита Петро Якович.

На сесії 1 «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ» виступив керівник робочої групи Калита П.Я.

Повідомивши про результати аналізу виконання Резолюції 9-го Всеукраїнського з`їзду якості в цій частині, він зазначив, що з метою покращення умов ведення бізнесу та економічного зростання, суспільство України продовжує активно обговорює питання щодо необхідності суттєвого поліпшення бізнес-клімату в країні, якнайшвидшого проведення економічних реформ, зокрема у сфері технічного регулювання та стандартизації, вжиття негайних заходів з дерегуляції бізнесу тощо. Разом з тим, проблеми підвищення ділової досконалості і конкурентоспроможності самих підприємств (організацій, установ) та потреба сприяння їм з боку уряду у цілеспрямованому системному вдосконаленні на засадах сучасних підходів та кращих практик залишаються поза увагою громадськості. І це при тому, що саме «недосконалість» українських підприємств породжує цілу низку проблем, таких як: постачання небезпечної продукції та порушення прав споживачів; випуск неконкурентоспроможної продукції через її низьку якість; висока собівартість виготовлення продукції та низька продуктивність праці; порушення термінів постачання продукції та інших договірних зобов`язань, непродуктивні витрати ресурсів, зокрема енергетичних; проблеми податків та дефіцит бюджету; зубожіння громадян через втрату робочих місць та мізерну платню; забруднення довкілля та соціальна напруженість тощо. Крім того «недосконалість» породжує умови для розвитку корупції. Він також зазначив, що в Україні до цього часу продовжує панувати застаріла філософія дефіцитного ринку, яка заклала хронічне відставання вітчизняної економіки. Так, незважаючи, що в умовах насиченого ринку конкурентна боротьба переважно точиться понад норми стандартів, до цього часу вважається, що для забезпечення конкурентоспроможності достатньо відповідати стандартам і технічним регламентам. Базуючись на застарілій філософії, в країні продовжують стверджувати, що для забезпечення конкурентоспроможності організацій і економіки достатньо сконцентрувати увагу на продукції, в той час як на насиченому ринку цьому вже давно слугують системи управління (менеджменту). В Україні далеко не завжди адекватно розуміють, якими мають бути сучасні системи менеджменту організацій, і що потрібно робити для підвищення їх ефективності. Як наслідок, українські компанії не спроможні адекватно реагувати на ситуації та зміни цих ситуацій, які постійно виникають на глобальному насиченому ринку. Принциповим недоліком є й те, що в Україні практично не готують фахівців, які системно і комплексно розуміються на сучасному менеджменті та його впливі на конкурентоспроможність організацій. Таким чином, можна стверджувати, що владні структури та суспільство в цілому ще не приділяють належної уваги проблемам системного менеджменту та досконалості підприємств, організацій і установ, притаманних насиченому ринку. Поза увагою залишається й те, що у світі набирає обертів четверта промислова революція, в результаті якої конкурентна боротьба на світових ринках ще більше загостриться. Однією з основних причин такого стану є відсторонення від розв`язання проблем якості, досконалості і сприяння у вдосконаленні бізнесу на засадах сучасних підходів і методів з боку МЕРТ, а органів виконавчої влади – з боку Нацдержслужби. Тому робоча група підготувала і запропонувала делегатам з`їзду прийняти Резолюцію, яка спрямована на розгортання в країні масового руху за суттєве підвищення рівня досконалості вітчизняних підприємств, організацій і установ.

В обговоренні першої частини проекту Резолюції з’їзду взяли участь Удовиченко Володимир Петрович, Голова координаційної ради Фонду сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, Президент Всеукраїнського громадського об'єднання «Клуб мерів», Гавриленко Віктор Федорович, генеральний директор ПрАТ «Броварське ШБУ-50», Ліптуга Іван Леонідович, директор Департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку України, Карелін Юрій Михайлович, президент Клубу ветеранів Української асоціації якості, Кабаков Юрій Борисович, директор ТОВ «Орган сертифікації персоналу УАЯ». Після обговорення та деяких корегувань Резолюція в цій частині була прийнята одноголосно.

На сесії 2 «Безпечність та якість продукції. Технічне регулювання, стандартизація і оцінка відповідності» виступив керівник робочої групи віце-президент Транспортної академії України, директор Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту Редзюк Анатолій Михайлович.

Він зазначив, що в плані технічного регулювання, стандартизації і оцінки відповідності за останній час в Україні відбулися зміни на краще, але у професійної спільноти, бізнесу є низка пропозицій щодо подальшого вдосконалення діяльності в цій сфері. Тому робоча група підготувала і запропонувала делегатам з`їзду прийняти Резолюцію щодо подальшого вдосконалення різних аспектів цієї діяльності.

В обговоренні проекту Резолюції з’їзду взяли участь: Шовкун Олександр Михайлович, заступник генерального директора ДП «Сумистандартметрологія», Фоміна Світлана Володимирівна, заступник керівника Органу з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія», Вакарчук Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та кормів Департаменту безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Кучер Василій Іванович, головний фахівець з євроінтеграції та перспективного розвитку ДП «Кривбасстандартметрологія», Донченко Анатолій Володимирович, директор ДП «УНДІ вагонобудування», Жаров Костянтин Сергійович, заступник директора з наукової роботи ДП “ДержавтотрансНДІпроект”. Після обговорення запропонованих робочою групою рекомендацій та урахування деяких побажань делегатів Резолюція в цій частині була одноголосно схвалена.

За підсумками загального обговорення були одноголосно прийняті заключні документи З’їзду в цілому: Резолюція з’їзду та Звернення з’їзду до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, які додаються. Найближчим часом вони будуть направлені всім учасникам з’їзду, центральним і місцевим органам виконавчої влади, а також до ЗМІ.

Під час З’їзду було проведено урочисте вручення сертифікатів фахівцям, які пройшли Тренінг для провідних аудиторів систем менеджменту щодо аудиту СЕнМ згідно ISO 50001 за програмою ЮНІДО і успішно здали відповідний іспит. Сертифікати вручали Пащенко Олексій Вікторович, національний координатор проекту ЮНІДО UKR IEE «Впровадження стандарту систем энергоменеджменту в промисловості», Калита Петро Якович та Кабаков Юрій Борисович, директор ТОВ «Орган сертифікації персоналу УАЯ».

Делегати доручили секретаріату З’їзду, функції якого виконує ГС «Українська асоціація досконалості та якості», забезпечити моніторинг реалізації положень Резолюції 10-го Всеукраїнського з’їзду якості та доповісти про стан її виконання на 11-му З’їзді.

Оргкомітет 10-го Всеукраїнського з’їзду якості висловлює подяку спонсорам З’їзду, продукція яких була представлена у перервах З’їзду: кондитерські вироби ТОВ «Київський БКК» та ПрАТ «Концерн Хлібпром», мінеральна та солодка вода підприємства ПМП ВФ «Панда», якість та смак яких високо оцінили учасники З’їзду.

Привітання учасникам 10-го ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ЯКОСТІ
- Верховної ради України
-
EFQM
ЗВЕРНЕННЯ 10-го Всеукраїнського з’їзду якості до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
Резолюція Всеукраїнського зїзду якості
Коротка довідка про Всеукраїнський з`їзд якості
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості
Положення про Оргкомітет Всеукраїнського з`їзду якості
Архів фото
Архів презентацій
 

Партнери