Select your language

Спільне засідання
Рад Клубів лідерів якості
України та країн Центральної та Східної Європи

21 грудня 2018 р. на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика відбулося 23-тє засідання Ради Клубу лідерів якості країн Центральної та Східної Європи (КЛЯ ЦСЄ) та 55-те засідання Ради Клубу лідерів якості України (КЛЯУ).

КЛЯУ заснований в 1998 році 18 компаніями-призерами Українського національного конкурсу якості. З тих пір керівники клубних компаній регулярно збираються на одному з підприємств-переможців Конкурсу для обміну досвідом, зміцнення ділових контактів і вироблення рішень щодо подальшого вдосконалення. В даний час Клуб об'єднує близько 30-ти кращих українських компаній. До Ради Клубу входять перші керівники цих компаній. КЛЯ ЦСЄ заснований в 2007 році в Румунії керівниками компаній-призерів Міжнародного турніру з якості країн ЦСЄ, як елітне об'єднання кращих підприємств і організацій регіону, що мають статус переможця, лауреата або фіналіста Нагороди якості країн ЦСЄ. Головна мета Клубів лідерів якості - сприяння просуванню ідей ділової досконалості, а також підвищенню рівня ділової досконалості і конкурентоспроможності підприємств-членів Клубів в умовах глобального ринку.

НМАПО імені П.Л. Шупика – лідер у сфері вітчизняної медичної освіти, в діяльності якого гармонійно об’єднані освітня, науково-інноваційна, лікувально-клінічна складова. НМАПО імені П.Л. Шупика – володар сертифікату EFQM «Визнана досконалість – 5 зірок», перша установа з України, представлена в Глобальному індексі досконалості EFQM. За останні роки Академія пройшла переусвідомлення з бюджетної структури, що покладається на державну підтримку і фінансування, на заклад, який успішно діє в ринкових умовах.

Оскільки Академія проводить післядипломну підготовку, у тому числі – досвідчених лікарів, керівників медичних закладів, вона накопичила великий досвід в питаннях освіти дорослих, який був представлений на засіданні 21 грудня 2018р.

Захід розпочався з урочистого вручення Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика сертифікату відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2015, право на який було підтверджено в ході ресертифікаційного аудиту. З доповідями виступили ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України Юрій Вороненко; проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Толстанов, який розповів про досвід Академії на шляху до досконалості; проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи професор Раїса Моісеєнко, яка розповіла про роботу з закладами охорони здоров'я України, що є клінічними базами НМАПО імені П. Л. Шупика; координатор системи управління якістю, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права професор Володимир Краснов, доповідь якого була зосереджена на якості як соціальної парадигми; завідувач відділу маркетингу Костянтин Балашов виступив з доповіддю про захист суспільства у часі. Їхні доповіді стосувалися різних аспектів діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика на шляху до досконалості, пошуку та впровадження кращих практик та фундаментальних концепцій досконалості. Велику зацікавленість учасників засідання викликала доповідь експерта Нагороди за досконалість EFQM Тараса Калити, яка стосувалася перегляду Фундаментальних концепцій досконалості EFQM, останніх змін в уявленні про ідеальну організацію за підсумками Форуму EFQM-2018. Учасники засідання активно ділилися своїм досвідом, проблемами, шляхами їх вирішення, домовилися про зміцнення ділових контактів.

Учасникам засідання була надана можливість відвідати Центр симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика, де їм було продемонстровано відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження інноваційних освітніх технологій.

Фотографії і презентації (https://drive.google.com/open?id=1siy9pWp8xh4Y77HZNSi8O09d0Bo5HOoK)


КЛУБ ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

6 декабря 2007 г. после торжественного награждения призеров 3-го Международного турнира по качеству стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которое проходило в рамках 7-й Международной конференции стран Центральной и Восточной Европы в г. Яссы (Румыния), руководители компаний-призеров Турнира учредили Клуб лидеров качества стран ЦВЕ (КЛК ЦВЕ) как добровольное элитное объединение лучших предприятий и организаций региона, имеющих статус победителей, лауреатов или финалистов Награды качества стран ЦВЕ. На сегодня Клуб объединяет 17 лучших предприятий из шести стран: Венгрии, Казахстана, Литвы, Республики Беларусь, России, Украины.

Главная цель КЛК ЦВЕ — формирование позитивного общественного мнения о предприятиях-членах КЛК ЦВЕ и содействие повышению конкурентоспособности этих предприятий на внутренних и внешних рынках. К числу основных задач относятся:
• организация для членов Клуба международного бенчмаркинга в сфере качества, делового совершенства, социальной направленности и конкурентоспособности;
• содействие постоянному повышению уровня делового совершенства компаний-членов Клуба;
• пропаганда и продвижение компаний-членов Клуба на международном уровне, содействие им в организации сотрудничества с партнерами из стран ЦВЕ;
• содействие продвижению идей совершенствования и Модели EFQM в странах ЦВЕ путем обобщения и распространения лучшей практики предприятий-членов Клуба;
• организация издания и распространения альбома «Центральная и Восточная Европа. Лидеры качества».

Руководящим органом КЛК ЦВЕ является Совет Клуба, возглавляемый Президентом. Президентом Клуба избран Петр Калита, председатель Международной конкурсной комиссии Турнира по качеству стран ЦВЕ, член Совета EOQ, почетный президент Международной гильдии профессионалов качества, президент Украинской ассоциации качества, академик УАН и РАПК. Кроме того, на период между выездными заседаниями первый руководитель компании, на базе которой планируется очередная встреча, получает статус Председателя Совета Клуба. Совет Клуба формируется из числа первых руководителей всех организаций-членов Клуба.

Заседания Клуба проводятся на базе организаций-обладателей Награды за качество стран ЦВЕ не реже двух раз в год. Первое заседание состоялось в 2008 г. в Ставропольском государственном аграрном университете (Россия). Последующие встречи проходили на лучших компаниях Венгрии (Nyírségvíz Zrt.), Украины (ООО «Дистрибьюторская компания «Эллада», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»), Республики Беларусь (РУП «Белорусский металлургический завод», ОАО «Институт «Гомельпроект»), России (ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”). Как показала практика, у предприятий-лидеров региона ЦВЕ существует много общих проблем и, соответственно, есть общие темы для обсуждения и обмена опытом в части совершенствования и повышения конкурентоспособности.